Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

ANÍBAL ADRIÁN LAMMOGLIA
Domicilio social:
Balmes, 49 · Escalera D 2º 1ª.
08360 Canet de Mar (Barcelona)
T 666 756 318
info@mmglass.es
X6253023J

L’accés al lloc web www.mmglass.es d’Aníbal Adrián Lammoglia (d’ara endavant MMGlass) implica l’acceptació de totes les condicions següents:

Propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, textos, imatges, material audiovisual, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de MMGlass. Quedant per tant totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de MMGlass.

Contingut de la web

MMGlass no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Actualització i modificació de la pàgina web

MMGlass es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, sense assumir responsabilitat alguna per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics

MMGlass no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de MMGlass.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

Política de privacitat i protecció de dades (L.O.P.D.)

MMGlass posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posats en coneixement del referit titular, com a conseqüència de la utilització de la present Web i a causa d’enviaments al correu electrònic info@mmglass.es que apareix com a contacte o bé sobre aquells recaptats a través del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb el preceptuado per la legislació en matèria de protecció de dades.